Skip to the content

Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbsajt lagras information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och hjälper till att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det lagras information om dig bör du ta bort dina cookies (se guide här) och undvika vidare användande av webbsajten. Nedan har vi mer noggrant beskrivit vilken slags information som lagras, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbsajten använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen, komma ihåg inställningar, göra statistik och målinrikta annonser. Cookies innehåller inte skadliga koder som ex. virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se guide här: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande omfång kan omfatta:

Personuppgifter

Generellt

Personupplysningar är all slags information som på ett eller annat sätt kan härledas till dig. När du använder vår webbsajt lagrar och behandlar vi olika slags informationer. Det sker t.ex. genom vanlig tillgång till innehållet i appen, att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller enkätundersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt användande av tjänster eller gör ett köp via webbsajten.

Vi lagrar och behandlar oftast följande slags uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfång du själv ger explicit samtycke till detta och när du själv knappar in informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsupplysningar. Det kommer oftast vara i samband med skapande av en profil eller vid köp.

Det kan hända att vi ändrar denna policy ibland, och när vi gör det kommer vi att skriva den nyaste versionen på webbplatsen. Om vi vill använda dina personuppgifter på ett sätt som avviker från vår integritetspolicy kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke.

Säkerhet

Vi har gjort tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte ska raderas på olaga vis, offentliggöras, tappas bort, förstöras eller komma i olaga händer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med rådande lagstiftning. Om du tror att en obehörig tredje part har fått tag i dina uppgifter ska du genast kontakta oss på support@nickstories.se   

Ändamål

De insamlade personuppgifterna används för att kunna identifiera dig som användare, att registrera dina köp och betalningar samt för att vi ska kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat, som t.ex. att skicka nyhetsbrev eller push-meddelanden till dig. Vi använder även uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll. Dessutom måste vi kunna rapportera internt och externt till våra samarbetspartners och förlag som levererar tredje parts böcker. Datan används uteslutande till statistik om hur mycket böckerna används i appen, som i sin tur ligger till grund för avräkning och status.

Lagringstid

Personuppgifterna behandlas i det tidsrum som är tillåtet enligt lagen och vi raderar dem så snart de inte längre behövs. Hur länge uppgifterna lagras beror på vilken slags information det gäller och anledningen till att de har samlats in. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när uppgifterna raderas.

Utlämning av uppgifter

Data om ditt användande på webbplatsen, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. utlämnas till tredje part i det omfång som denna information är angiven. Du kan se vilka tredje parter det gäller i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för statistiska ändamål.

Vi använder dessutom en rad olika tredjepartleverantörer till förvaring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifterna åt oss och får inte själva använda dem för egna ändamål.

Utlämning av personuppgifter, så som namn och e-postadress m.m., kommer bara göras om du ger ditt samtycke. Vi använder bara databehandlare i länder som kan säkerställa att dina uppgifter är vederbörligen skyddade och som vi har ingått ett databehandlingsavtal med i enlighet med EU:s persondatalag från maj 2018. 

I dag använder Nick Stories sig av följande tredjepartleverantörer (uppdateras löpande): Nets, Facebook, Google och Apple.

Dina rättigheter och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom alltid rätt att motsätta dig hur personuppgifterna behandlas. Du kan kräva att få en kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dig, som du kan överföra till en annan webbplats, applikation eller interaktiv service. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla uppgifter om dig. Om de personuppgifter som behandlas om dig är fel har du rätt att få dem rättade eller raderade. Kontakta: support@nickstories.se om detta. Om du vill klaga över hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även kontakta Dataskyddsinspektionen.

Om du har frågor om hur vi använder cookies och liknande teknik kan du kontakta oss på:

VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige

support@nickstories.se 

DataPrivacyRights@viacom.com